BEHANDLINGSBERÄTTELSE från Selahkliniken

Drevern Lisa 5 år kommer in med diskbråck i ländryggen. Matte vill inte operera utan vi beslutar att behandla henne med de metoder som vi har på Selahkliniken. Vi börjar med att inspektera hur hon rör sig. Lisa släpar bakbenen efter sig och har mycket begränsad förmåga att gå normalt.

Vi sätter på henne små viktmanschetter för att förstärka impulserna från muskler och senor till hjärnan och genast börjar Lisa att gå på sina ben. Då kan vi börja träna henne på vibrationsplattan där hon först bara får ligga och känna vibrationerna som åstadkommer ökad cirkulation och avspänning. Det innebär att musklerna får en normaliserad spänningsgrad och att den ökade cirkulationen hjälper till med läkningen av diskbråcket.

Därefter får hon massage och intraljudsbehandling med avsikt att normalisera musklernas spänningsgrad samt att öka cirkulationen. Lisa får också börja äta ett kosttillskott som hjälper läkningen av diskbråcket samt ger leder och muskler ett tillskott som underlättar underhåll av brosk samt mjukhet i muskler. Redan vid första tillfället tränas Lisa på vibrationsplattan genom att hon får stå och sitta i olika sekvenser och med olika hastighet på vibrationerna. På så sätt kan man stärka muskler och senor samt träna balans och proprioception (den känsla som talar om för vår hjärna i vilka positioner vi håller våra leder och läget för vår kropp). Massagen och intraljuds-behandlingen fortsätter efter träningen på vibrationsplattan. Efter ca 5 behandlingar kan vi i börja införa olika former av träningar på marken såsom att gå i cirklar, åttor, gå över små hinder etc. Det kan matte arbeta med hemma mellan behandlingstillfällena.

Hela tiden utvärderar vi arbetet genom att mäta temperaturen över ryggen, i bakbenens olika leder och ute i tassarna för att se om cirkulationen och temperaturen normaliseras. Vi mäter muskelomfång för att kunna bedöma om Lisa återfår den muskelmassa hon förlorade när hon fick sitt diskbråck och inte kunde använda sina ben på rätt sätt pga smärtan. Vi mäter också ledvinkeln, dvs hur stort rörelseomfång som Lisa har i tex höft, knä och has för att se att hon blir liksidig.

Utöver detta fick Lisa stå på en våg som mätte hur hon belastade vart och ett av sina fyra ben. Vågen anger i procent och i vikt hur mycket som hunden belastar vart och ett av sina fyra ben. Eftersom en hund avlastar det/de ben som smärtar så framgår detta tydligt på 4-leg-check-vågen. Genom att väga hunden på denna ”4-leg-check” –våg, kan man tydligt se när hunden återfår normal belastning av sina ben. (Denna våg finns idag endast i Västerås hos ReDog men vid intresse kan vi ordna en invägning för de som önskar.) Efter 8 behandlingar på Selahkliniken är Lisa åter liksidigt musklad, har liksidig normal temperatur, rör sig i stort sett helt utan besvär och vi beslutar att göra ett uppehåll i behandlingen och spara två av klippkortets behandlingstillfällen för att kunna ha en uppföljning längre fram.

Matte är jätteglad och Lisa är lyckligt smärtfri och glad men gladast är jag, för detta lyckade behandlingsresultat!!!!