VAD GÖR EN FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST OCH VARFÖR?

Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, lokalisera och behandla olika former av muskel- och ledbesvär samt söka åtgärda orsaker till dessa. Arbetet sker i samråd med veterinär och i nära samarbete med hundägaren.


Allra bäst är att förebygga problem i leder och muskler genom att regelbundet konsultera en fysioterapeut/sjukgymnast som undersöker hundens rörelser, muskler och leder, en så kallad friskvårdskontroll. Ökade kunskaper hos hundägaren minskar också risken för skador eller risken att obehandlade besvär blir förvärrade eller kroniska. Friskvård sker framförallt i hundens vardag och skall individanpassas för bästa resultat. Det skall både passa dig som hundägare och din hund.


Hos fysioterapeuten/sjukgymnasten kan du få hjälp med vägledning och utformning av en friskvård som passar dig och din hund. Har problem uppstått så minskas risken för följdproblem ju tidigare behandling sätts in. Det är därför viktigt med regelbunden kontroll av hunden hos sjukgymnast/fysioterapeut. Efter en operation eller tex artroskopi underlättas läkningen och återuppbyggnaden av den skadade vävnaden genom rehabiliteringsinsatser och rätt anpassad daglig hantering/träning som du kan få hjälp med att utforma av din sjukgymnast/fysioterapeut.


Även kroniska sjukdomar som tex artros, , spondylos, L7-S1, kronisk myosit med flera, kan behandlas för att ge hunden minskad smärta och optimal livskvalitet. Det finns också möjlighet att påverka sjukdoms-utvecklingen så att den går långsammare. Detta görs med hjälp av adekvat behandling, smärtlindring , mobilisering och rätt anpassad träning.