REHABILITERING

Vad innebär rehabilitering? Ordet kommer från latinets”rehabilitatio” som betyder ”att återskapa”.

Målet med rehabilitering är att återskapa/återfå så god funktion som möjligt utifrån de nya förutsättningar som råder. Rehabiliteringsarbetet fungerar bäst om alla i djurets/din omgivning bidrar med sin del av åtgärder. På så sätt kommer man att uppnå optimal funktion på kortast möjliga tid. Ibland är det av stor vikt att man satsar intensivt med tätare behandlingar en period tillsammans med insatser i hemmet. Därefter kan man övergå till att behålla insatserna hemma och endast få hjälp och med kontroller och rehabplanering hos sjukgymnast/fysioterapeut.

Försäkringsbolagen täcker i många fall en större del av din hunds rehabiliteringskostnad. Därför skall man alltid kontakta sitt försäkrings-bolag och fråga om den försäkring man har, ersätter djurets rehabilitering.


HUNDEN HAR ONT !!

Smärta är en individuell upplevelse som ofta förstärks av rädsla eller annat obehag. Idag vet man att djur upplever smärta precis som vi gör och att det är av största vikt att man behandlar smärtan för att minska den stress som smärtan i sig orsakar och som i sin tur försämrar läkning och återhämtning.

Smärtan är en varningssignal och dess funktion är bla att göra oss uppmärksamma på att det finns en skada som man bör ta hand om och att det är vissa rörelser/belastningar som bör undvikas. En långvarig smärta kan bidra till att hunden blir orkeslöst, tappar livslust och aptit eller reagerar med aggression. Det leder ofta till sekundära problem som att hunden avlastar tex sitt onda ben och får problem i andra delar av sin kropp dessutom.

Därför är det oerhört betydelsefullt att så snabbt som möjligt smärtlindra hunden på bästa sätt. Här arbetar jag ihop med kunnig veterinär för att så snabbt och effektivt som möjligt hjälpa din hund att bli smärtlindrad och på så sätt snabba på återhämtning och läkning. Lita alltid på din egen känsla när du oroar dig för att ditt djur har ont! ! Du känner din hund bäst och är den som bäst kan avgöra förändringar i beteendet!!


SKADOR/-PROBLEM I MJUKDELARNA

Med mjukdelar menas muskler, senor, senfästen, senskidor, slemsäckar, ligament, ledkapslar, diskar, menisker och nerver. Alla dessa strukturer kan drabbas av tex överansträngning, ålderförändringar, skador, sjukdomar eller andra problem.

Vid mjukdelsskador startas vävnadsreparationen med hjälp av en inflammationsprocess som vanligtvis leder till en smärtfri och hållfast vävnad. Tyvärr kan tex stress, dålig matlust, cirkulationsrubbningar och andra faktorer påverka processen negativt och resultera i ärrvävnad som, i sin tur, kan orsaka smärta och ge obehag.

Ju tidigare man upptäcker problemet/smärtan och sätter in rehabilitering desto mindre blir risken för att andra problem skall tillstöta till följd av den första skadan/problemet. En akut skada bör inte behandlas före 2-3 dygn men man kan undersöka hunden innan. Eventuellt kan man kylbehandla området om veterinär anser det lämpligt. Det är viktigt att svullnad inte kvarstår och orsakar försämrad cirkulation och rörlighet vilket i sin tur kan ge upphov till att onödig ärrvävnad bildas som kan ge sekundära problem.

Hunden avlastar oftast det smärtande eller stramande området vilket kan ge förändrad belastning och därmed resultera i andra problem. Vi behandlar hundar med mjukdelsskador för att minimera negativa följder av ärrvävnad och minskad cirkulation.